Dnes je

Nejlevnější Topenář pro Brno


přidat k oblíbeným

Úvodní stránka
Podlahové topení
Výhody systému
Zásady instalace

Objednejte si:

Služby
Výrobky
O nás
Kontakt


Podlahové vytápění

Hlavní zásady

Před započetím prací musejí být instalována okna a dveře a začištěny stěny, aby tak bylo umožněno bezprůvanové schnutí topného potěru. Aby systémové desky dobře dosedaly na podklad, musí být podkladní beton před jejich uložením zbaven všech zbytků malty a čistě zameten.Maximální vstupní teplota topné vody je 45°C pro betonové podlahy, pro suchý systém je to max.55°C Teplotní spád by měl být udržován do 5K. Maximální proudění vody v trubkách je 0,5 ms-1

Dilatační pás

Před položením systémových desek se podél stěn a všech ostatních konstrukcí, které zasahují do potěru (např. zárubně dveří, sloupy ..) položí izolační pás. Obvodový izolační pás bude sahat od základové desky až na povrch hotové podlahy a umožní pohyb vyrovnávacího potěru min. 5 mm. Pás musí být upevněn k podkladu tak, aby nedošlo k jeho posunu během lití betonu. Vrchní část obvodového pásu, která bude vyčnívat nad hotovou podlahu nesmí být seříznuta, dokud nebude dokončena konečná vrstva podlahy. Dilatační pás má označení K369, je opatřen samolepící páskou a fólií pro vytvoření vany tak, aby se betonová mazanina nebo anyhydrit nedostal pod systémovou desku . velice důležité !

Dilatační spáry

Pokud je topná deska do 40 m2 a délky stran do 8m není nutno dělit plochu na víc dilatačních polí. V případě pravoúhlých místností mohou plochy přesáhnout 40 m2, pokud poměr stran neni větší jak 2:1 a délka jedné strany nepřesahuje 8m.

Betonová mazanina

Výška betonu nad trubkami je min. 4cm, optimální výška je 5-6 cm. Se zvyšující se výškou betonu se prodlužuje náběh a setrvačnost topné desky. Betonáž se provádí až po tlakové zkoušce a musí být vypracován protokol (EN 1264-4)

Přísada do potěru – plastifikátor

Má za úkol zjemnit směs, zlepšit zatékání a snížit požadavek na množství vody a tím snížit dobu vylučování vody z betonu během jeho zrání.

Dávkování plastifikátoru Giacomini:
1 litr na 100kg cementu,

Provedení okruhů

Montáž trubek může být v různých geometrických tvarech. Aby byla povrchová teplota v místnosti co nejvíce stejnoměrná, používá se tzv.spirála. V jedné oddilatované desce může být více jak jedna smyčka. Jednotlivý okruh by neměl být delší než 120m u průměru trubky 18mm. Během pokládky podlahového vytápění nesmí být teplota nižší než 5°C a taktéž během betonáže a následně 3 dny po ní.

Tlakové zkoušky

Dříve než rozvod betonujeme, musí být topný rozvod vyzkoušen, aby se zjistily případné netěsnosti. Tuto zkoušku provádíme vodou pod minimálně dvojnásobným tlakem, než je předpoládaný provozní tlak. V každém případě ne nižším, než 0,6 MPa. O tlakové zkoušce musí být vypracován protokol (EN 1264-4)

První zatopení

Tuto operaci provádíme až po dokonalém vyzrání betonu a doporučujeme vyčkat minimálně 21 dní po betonování nebo podle pokynů projektanta- u speciálních potěrů- nejméně po 7 dnech. První zatopení začíná od teplot 20°C až 25°C a musí být udržena po dobu alespoň 3 dnů. Dále bude teplota udržována v projektované hodnotě po následující 4 dny. O topné zkoušce musí být vypracován protokol. (EN1264-4)

Co říci závěrem?

Pokud jste dočetli až sem a domníváte se, že sami zvládnete dodávku a montáž podlahového vytápění. Mýlíte se. Z vlastní zkušenosti ovšem vím, že uložit topení do podlahy a poté opakovaně rozbourávat podlahu, případně se dívat jak vám vyskakuje položená dlažba je čirý hazard s Vaším bydlením. Doporučuji Vám nás kontaktovat a v případě zájmu Vám rádi zpracujeme projektovou realizační dokumentaci a jsme Vám schopni garantovat 25 letou záruku na systém.© 2007 www.topenar-brno.prodejce.cz | Rychle - levně - kvalitně. Objednejte si kvalitu a nejlevnější cenu v Brně.